Bouwmanagement

De begeleiding start bij de bouwvoorbereiding en loopt tot en met de ingebruikname en de nazorg. Naast de toetsing van het geleverde product is het aspect van advisering om te komen tot hoge kwaliteit belangrijk.