Concept Droom Wordt Woning (CPO)

Okko Project lanceerde in oktober 2011 het concept ‘Droom wordt Woning®’ wat gezien kan worden als een vorm van (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg (C)PO, maar dan zonder de risico’s en tijdrovende processen.

Bij Droom wordt Woning heeft de consument veel zeggenschap bij de indeling en vormgeving van het eigen huis, met hierbij een harde prijs- en planningsgarantie. De klant ontwerpt dus de eigen woning zonder alle beslommeringen daaromheen. Hierdoor blijven alleen de leuke dingen van een eigen huis bouwen over, kiezen en samenstellen! Tevens staat Okko Project garant voor een financieel en technisch efficiënt proces.

Droom wordt Woning biedt een uitkomst voor grondeigenaren, gemeenten, corporaties maar zeker ook voor de consument! De consument ontwerpt namelijk zijn eigen woning zonder de daarbij horende risico’s die traditionele (C)PO-trajecten kennen (hoog inlegbedrag, wegvallen medekandidaat, tijdsbestek proces, ontbreken professionaliteit, overname grond door groep). Doordat Okko Project als achtervang de risico's op zich neemt en daarnaast een harde prijsgarantie neerlegt, is het voor de consument mogelijk om financiering te bemachtigen. Dit blijkt in het geval van (C)PO niet vanzelfsprekend.

Op de website www.droomwordtwoning.nl is snel en overzichtelijk te zien hoe "Droom wordt Woning" werkt en waar het gebeurt! Men kan een eigen woning ontwerpen op één van de locaties die vermeld staan op www.droomwordtwoning.nl.  
Ook zijn we te vinden op facebook en twitter (#okkodww)!