Transformatie

Transformatie sluit aan op onze focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Een duurzame aanpak komt namelijk ook tot uiting in het gebruik van de ruimte. Dat betekent dat we er voor kiezen om de focus van onze projecten te leggen op de binnenstedelijke omgeving. Met intensivering en hergebruik binnen de bebouwde kom, verminderen we de druk op de spaarzame groene ruimte buiten de grenzen van steden en dorpen.

We laten ons als (binnenstedelijke) ontwikkelaar graag uitdagen door projecten waar anderen geen brood in zien. En door projecten die anderen te complex vinden. Okko Project herontwikkelde het rijksmonumentale schoolgebouw aan de Jan Smitzlaan in Eindhoven. Een ambitieus project waar anderen niet aan durfden te beginnen. Na jaren van leegstand brachten een succesvolle ontwikkeling en voorspoedige bouw van 8 stadswoningen en 11 appartementen nieuw leven in dit statige gebouw. Onze ambitie om een aangename leefomgeving te creëren en het vormen van een toegevoegde waarde komt juist bij deze moeilijke opgaven het best tot zijn recht.