Inloopbijeenkomst Kruiseind, Gemert

Dinsdag 24 januari heeft er een openbare inloopbijeenkomst plaats gevonden in café De Commanderij over de woningbouwlocatie Kruiseind te Gemert. Omwonenden zijn daarbij persoonlijk uitgenodigd om kennis te nemen van het beoogde, gewijzigde bouwplan en om hun ideeën, vragen en/of zorgen erover te delen. Okko Project is samen met de gemeente Gemert-Bakel betrokken bij de ontwikkeling van de locatie aan Kruiseind. Zowel de gemeente als Okko Project was aanwezig bij de inloopbijeenkomst.

Gewijzigd bouwplan

Op de locatie Kruiseind, het grasveld voor het appartementencomplex de Zwanenhof, lag in het verleden al een bouwplan voor een complex van dertien grotere woningen. Om beter in te kunnen spelen op de woonbehoefte is het oorspronkelijke plan ontwikkeld tot achttien kleinere (huur)appartementen. Het gebouw blijft zodoende even groot qua omvang, echter is het nieuwe bouwplan in hoogte verlaagd ten op zichte van het voorgaande bouwplan.

Bestemmingsplan

Voor de bouw van de achttien appartementen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Naar verwachting ligt het ontwerpbestemmingsplan in april ter inzage. Afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure kan de bouwproductie op zijn vroegst starten in het najaar van 2017.

Fasering

De inbreidingslocatie in het centrum van Gemert is de derde en laatste fase van de totale ontwikkeling Kruiseind. Fase één bestaat uit 43 appartementen met een half-verdiepte stallingsgarage die ruimte biedt aan 67 parkeerplaatsen. Een groot deel van de parkeerplaatsen voor fase drie zijn destijds al geprognosticeerd in deze stallingsgarage. Aan de voorzijde van het bouwblok zullen extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Fase twee omvat tien starterswoningen. Zowel fase één als fase twee zijn reeds opgeleverd.