De meerwaarde van Groen in Zorg en Welzijn

Brabant heeft als provincie drie Landschappen van Allure (LvA): De BrabantseWal, Het Groene Woud en De Maashorst. Bij deze subsidieverlening is expliciet gevraagd om in de projecten aandacht te schenken aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmogelijkheden. 
Er zijn 17 inspiratieverhalen gemaakt over waardecreatie voor en door het landschap in De Maashorst, Het Groene Woud en De Brabantse Wal. Tom Martens, projectmanager en -ontwikkelaar bij Okko, schreef ook een inspiratieverhaal in deze bundel. Tom is betrokken bij de ontwikkeling van een woon-zorgcomplex in Sint-Oedenrode. 

Verscholen in het groen in Sint-Oedenrode, dichtbij het centrum van het dorp wordt een woon-zorggebouw (huur) ontwikkeld voor zelfstandig wonen voor ouderen met daarbij de mogelijkheid tot zorg. Wonen in de natuur met nodige (zorg)voorzieningen is hier op een aantrekkelijke manier gerealiseerd. Het gebied is ingericht als knooppunt wat de omliggende gebieden verbindt en een levendige sfeer voortbrengt. Met dit woon-zorgcomplex in combinatie met de zorgfunctie krijgt de gehele directe omgeving nieuwe dynamiek zonder dat dit onderling tot spanningen tussen mens en natuur leidt. Okko Projectmanagement B.V. verzorgt namens Brinvast de feitelijke ontwikkeling van zowel het woon-zorgcomplex als het omliggend groen in nauw overleg met de gemeente en het Roois Landschap.

>> Lees het bericht hier