Iseldoks Intermeco volledig bewoond!

En dan is het zover! Iseldoks Intermeco is gerealiseerd en de laatste woning is verkocht!

Het concept voor plan Iseldoks Intermeco dateert alweer van vóór de crisis. Met name de gemeente Doetinchem heeft in de crisis de verantwoordelijkheid naar zich toe getrokken om deze locatie, ondanks alle negatieve sentimenten, tóch tot ontwikkeling en realisatie te brengen.

Tot “start bouw” van het onderhavige plandeel “Intermeco” is dan ook besloten zónder voorverkooppercentage bij de woningen en daarmee op risico van de gemeente te realiseren. Het zelfde geld voor het commercieel vastgoed dat op risico van Kondor Wessels Projecten (KWP) is gebouwd. Okko Project is als directie GEM nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling.

Alle inspanningen hebben er uiteindelijk toe geleid dat, nog vóór de afgesproken beëindigingsdatum van de GEM, de handtekeningen worden gezet voor de laatste stadswoning. Iseldoks Intermeco is dan volledig verhuurd/verkocht en daarmee binnenkort ook volledig bewoond! Het voormalige fabrieksterrein is daarmee getransformeerd in een stads woongebied met veel afwisseling en winkel-bedrijvigheid.

Naast de 12 grondgebonden stadswoningen, 12 dak-parkwoningen, 36 appartementen, 32 zorgwoningen en 32 sociale huurwoningen is er in het plan Iseldoks Intermeco ruimte voor ongeveer 800 m2 kantoor en 6.000 m2 winkels waarvan een groot deel al ingevuld is met grote partijen als Deka-Markt en Action. Het gehele project vormt een driehoek. Doordat de woningen rondom een grote, gezamenlijke tuin, bovenop de parkeergarage en de winkels staan, staat de combinatie van wonen, werken en recreëren centraal in het gehele plan.

De tweede fase bevindt zich op het voormalige bedrijventerrein aan de Oude IJssel. Het zogenoemde “Havenkwartier”, onderdeel van Iseldoks, is inmiddels in ontwikkeling genomen en ook daar zijn de eerste handtekeningen al weer gezet.