Duizel-Noord: 100% verkocht!

Droom wordt Woning Duizel-Noord volledig verkocht

Alle kavels van het Droom wordt Woning project Duizel-Noord zijn verkocht!

Het project omvat de bouw van 34 nieuwbouwwoningen, bestaande uit rijwoningen, tweekappers, semi-bungalows en vrijstaande woningen. Het project wordt in drie fasen gerealiseerd en is volop in ontwikkeling! Bij de 19 woningen behorende tot fase 1 vindt de oplevering en sleuteloverdracht aan de bewoners al plaats! Intussen zijn de 8 woningen van fase 2 in aanbouw en beginnen deze al aardig gestalte te krijgen. En ook fase 3 is bijna aan de beurt. Over een paar weken zal hier de startbouw van de laatste 7 woningen plaatsvinden.

Het project Duizel-Noord is gelegen op een prachtige locatie tegen het buitengebied van het dorp Duizel, gemeente Eersel. Het project kenmerkt zich door een fraaie stedenbouwkundige opzet, haar openheid naar het buitengebied en een hoge mate van duurzaamheid.

Het nieuwbouwproject is vormgegeven op basis van het ‘Droom wordt Woning’-principe. Dit concept biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid om hun woning geheel naar persoonlijke woonwensen vorm te geven. De begeleiding vindt plaats middels een persoonlijk ontwerptraject, waarbij aan de hand van een aantal stappen de woning ontworpen wordt. Op de website van ‘Droom wordt Woning’ is meer informatie te vinden over de werkwijze van het concept en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor andere, nieuwe woningbouwlocaties.