Okko Project gaat 'natuurinclusief bouwen'

Vogelbescherming Nederland wil van ‘natuurinclusief bouwen’ het nieuwe normaal maken. Dat kan alleen als alle betrokken partijen – overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers – meedoen. Door in een vroeg stadium rekening te houden met vogels, vleermuizen en een groene inrichting creëren we een gezonde en prettige leefomgeving voor mens én dier. Okko Project is nu al bezig met natuurinclusief bouwen en deelt graag haar ervaring. Lees het hier!