Bestemmingsplan bedrijfsterrein Babydump Sint-Oedenrode ter inzage

Babydump verhuist vanuit Best naar Sint-Oedenrode en gaat het bestaande distributiecentrum flink uitbreiden

Midden april werd bekendgemaakt dat Babydump een nieuwe bedrijfshal met een nieuw kantoor gaat realiseren. Na een intensief traject om de beoogde uitbreiding van het distributiecentrum van Babydump in Sint-Oedenrode mogelijk te maken, ligt het bestemmingsplan inmiddels ter inzage en wordt de bouwvergunning voorbereid. De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar gestart zal worden met de bouwwerkzaamheden.

Met de intentie om de distributieve activiteiten van Babydump op één locatie te concentreren, is een aantal jaren geleden besloten tot het vertrek van het bedrijf uit Best en de uitbreiding van het bestaande distributiecentrum aan de Nijnselseweg 26. In samenspraak met de gemeente Sint-Oedenrode (nu Meierijstad), de gemeente Best, projectontwikkelaar Okko Project, de belegger Spera B.V. en de uiteindelijke gebruiker Babydump is dit gehele ontwikkeltraject opgepakt.

De voorgenomen uitbreiding bestaat uit een nieuw kantoorgebouw, een nieuwe bedrijfshal, alsmede de herinrichting van het bedrijfsterrein. Het nieuwe terrein zal worden ontsloten middels een fietsoversteekplaats en een vierde afslag op de rotonde, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Daarnaast worden de bestaande hallen gerenoveerd en zullen deze aan de voorzijde worden voorzien van nieuwe gevelbekleding waardoor het een fraai geheel wordt. Het terrein wordt landschappelijk ingepast, waarbij extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de percelen grenzend aan Diependaal.

Met het vertrek van Babydump uit Best is daar ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van een inbreidingswijk bestaande uit 64 sociale- en middeldure huurwoningen. Dit traject wordt door belegger Spera B.V. en Okko Project geïnitieerd. De concentratie van het distributiecentrum van Babydump in Sint-Oedenrode zorgt naast het behoud van werkgelegenheid eveneens voor de toevoeging van honderd arbeidsplaatsen.