Terrein voormalig Damianenklooster op de schop

Op de locatie van het voormalige Damianenterrein is men bezig met de ontwikkeling van een zorgwooncomplex (Sint-Oedenrode, Zorgwooncomplex). Het streven is een gebouw te ontwikkelen dat ‘opgaat’ in de natuurlijke omgeving van het Diependaal en dat inspeelt op de bewezen positieve effecten die een dergelijke natuur op het mentale en fysieke welzijn van de mens heeft.

Behalve de gebouwontwikkeling, maakt de locatie Nijnselseweg 24a eveneens onderdeel uit van een landschapsontwikkeling. De locatie is aangemerkt als een van de deelprojecten binnen het provinciale subsidietraject Landschappen van Allure, als onderdeel van het Kloppend Hart van het Groene Woud. Met behulp van deze subsidie wordt geïnvesteerd in tal van groen- en natuurprojecten, met als doel deze gebieden aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Zo ook aan de Nijnselseweg. Doel is mens, zorg en natuur met elkaar te verbinden en dit te versterken. Daarnaast is het de bedoeling om het Diependaal-bos meer met het dorp te verbinden en haar recreatieve functie te vergroten. Daartoe wordt het terrein nu flink opgeschoond, heringericht en wordt een wandelpad met informatieborden, die met behulp van het Roois Landschap en het IVN zijn vormgegeven, aangelegd. Dit wandelpad is straks voor eenieder toegankelijk. Het Diependaal-bos wordt daarmee als het ware een stukje groter.

Omdat het subsidietraject op haar einde loopt, dienen de genoemde landschappelijke inpassingsmaatregelen nu uitgevoerd te worden. Sloop van het huidige gebouw en uiteindelijk de bouw van het zorgwooncomplex laat op zich wachten totdat de daartoe benodigde procedures doorlopen zijn.