Duurzame transformatie kantoorpand Kortestraat

Okko Project - Transformatie kantoorpand aan Kortestraat naar appartementen

Okko Project en gemeente Meierijstad hebben eind maart een anterieure overeenkomst ondertekend inzake de transformatie van het kantoorverzamelgebouw aan de Kortestraat 3-3a te Sint-Oedenrode. Okko Project is initiatiefnemer van deze ontwikkeling en is voornemens om het gebouw te gaan transformeren tot een woongebouw met 28 appartementen, welke waarschijnlijk in de huursector op de markt worden gebracht. De direct omwonenden zijn op de hoogte gebracht van het initiatief.

Uitgangspunt bij de transformatie is om het gebouw zoveel mogelijk in tact te laten en een kwaliteitsimpuls te geven. Enkel daar waar nodig zullen ingrepen plaatsvinden. Tevens zal het gebouw worden verduurzaamd en gasloos worden uitgevoerd. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. Op elke verdieping zullen 14 appartementen gerealiseerd worden. Elk appartement krijgt een eigen buitenruimte en berging. De bestaande terreininrichting blijft behouden en wordt verfraaid. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte van de toekomstige appartementen.

Okko Project is bezig met het uitwerken van de benodigde vergunning, waarbij zij er naar streeft om in de eerste helft van 2022 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden.

Het kantoorverzamelgebouw wordt momenteel nog voor ca. de helft verhuurd. De andere helft staat leeg. Door veranderende manieren van werken, zoals het thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen, wordt langzaam het effect daarvan op de vraag naar kantoorruimte zichtbaar. Deze ontwikkeling, samen met het gegeven dat we kampen met een groot woningtekort en het pand zich uitstekend leent als woongebouw, zijn belangrijke aanknopingspunten voor Okko Project geweest om tot dit initiatief te komen. Okko Project is bekend met transformatieprojecten in de regio. Binnen de gemeente Meierijstad is Okko Project momenteel ook bezig met de transformatie van het kantorengedeelte van het voormalig gemeentehuis Schijndel tot woongebouw.