3W Vastgoed

3W richt zich nadrukkelijk op het herontwikkelen en herpositioneren van bestaand vastgoed.