Woonstichting 'thuis

Als verhuurder van sociale woningen is de missie van woonstichting ’thuis om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Woonstichting 'thuis is acief in Son en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven en Waalre