Doetinchem, Iseldoks

Het herontwikkelingsgebied Iseldoks ligt tegen het centrum van Doetinchem (“het ei” van Doetinchem) en wordt begrensd door de Oude Ijssel en het spoor. Het spant daarmee het gebied tussen station en centrum op. De ontwikkeling is gestart in een PPS van de gemeente Doetinchem en Kondor Wessels Projecten (KWP) uit Rijssen. Okko Project is aangetrokken om de rol van onafhankelijke directeur van de Grond Ontwikkelings Maatschappij (GEM) te vervullen.

De eerste fase betreft de zogenaamde Intermeco-locatie. Het terrein was verontreinigd en is functioneel gesaneerd, met name ook door de volledig aaneengesloten bebouwing met in totaal 124 woningen en appartementen, 6.000 m2 winkel en 800 m2 kantoren. Bovenop de winkels en parkeergarage is een van de grootste daktuinen van Nederland gerealiseerd. De totale realisatie heeft in 2015/2016 plaatsgevonden.

Het samenwerkingsverband tussen de gemeente en KWP is na fase 1 beëindigd. De gemeente neemt zelfstandig de ontwikkeling van Iseldok 2 voor haar rekening: de ontwikkeling van de Oude IJssel oevers. Okko Project is hierbij ingeschakeld als adviseur van de gemeente, met name op het raakvlak met de marktpartijen die de verschillende deelgebieden zullen gaan realiseren. Belangrijke kwaliteitsdrager voor Iseldoks 2 betreft de Oude IJssel die een “zijtak” krijgt waardoor meer woningen zullen kunnen profiteren van hun ligging aan het water.

De ontwikkeling van het gebied heeft de vastgoed- en bankencrisis tussen 2008 en 2015 moeten doorstaan en zich daarop aan moeten passen.

Periode: 2009 – 2019

Opgeleverde producten/betrokkenheid bij totstandkoming van:

 • Stedenbouwkundig plan Fase 1 (De Urbanisten, Rotterdam)
 • Stedenbouwkundig plan Fase 2 (De Urbanisten, Rotterdam)
 • Grondexploitatieberekening
 • Jaarrekeningen
 • Saneringsplan
 • Bestemmingsplan
 • Inrichtingsplan Openbare ruimte
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Architectenselectie 1e deelgebied
 • Gebiedsmarketingcampagne en verkoop eerste deelplan
 • Advisering gemeente Doetinchem bij uitwerking deelgebieden Fase 2
 • Lid begeleidingsgroep van tender deelgebied “Eiland”
Locatie: