Eersel, Kerkebogten

Kerkebogten betreft een uitbreidingslocatie van de gemeente Eersel. Er is in 2005 een samenwerkingsovereenkomst gesloten en vervolgens een Maatschap opgericht waarin de gemeente, de plaatselijke woningcorporatie, 4 bouwbedrijven en één makelaar/ontwikkelaar zijn verenigd. (Alle partijen hadden grondposities verworven in het ontwikkelingsgebied). De Maatschap richt zich zowel op de gebiedsontwikkeling als alle opstalontwikkelingen voor gezamenlijke rekening en risico. Okko Project is namens de Maatschap aangetrokken om als “Projectbureau” sturing te geven aan de gebiedsontwikkeling en een second opinon te geven voor de opstalontwikkelingen welke per deelfase steeds door een van de betrokken bouwbedrijven wordt opgepakt.

Één van de betrokken bouwbedrijven heeft om haar moverende redenen afscheid genomen van de Maatschap en eind 2016 is de gemeente uitgetreden, met name ook omdat haar grootste belang inmiddels was “uitgespeeld”. In het eerste deelgebied zijn met name ook een gezondheidscentrum en verschillende zorggerelateerde woonvormen gerealiseerd. De vervolgfasen bestaan met name uit grondgebonden woningen: rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen, patiowoningen en vrije kavels.

De ontwikkeling van het gebied heeft de vastgoed- en bankencrisis tussen 2008 en 2015 moeten doorstaan en zich daarop aan moeten passen.

Betrokkenheid: 2008 – heden

Opgeleverde producten/betrokkenheid bij totstandkoming van:

  • Stedenbouwkundig plan in verschillende varianten (Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw, Tiburg en Herman Sengers Architectuur, Bergeijk);
  • Grondexploitatieberekening;
  • Jaarrekeningen;
  • Inrichtingsplannen, bouw- en woonrijpmaken;
  • Herstelplan Groen;
  • Ontvlechtingsdocument uittreden gemeente 2016;
Locatie: