Eindhoven, Campinaterrein

BPD (Bouwfonds Property Development) heeft in 2017 de tender gewonnen welke werd uitgeschreven door Friesland Campina met betrekking tot haar eigendommen in Eindhoven. Het “Campinaterrein” is gelegen op de zuidelijke oever van het Eindhovens Kanaal en ligt net binnen de Rondweg.

Het terrein kenmerkt zich door de aanwezige (gemeentelijk) monumentale gebouwen: de melkhal, de melkontvangst, de ijsfabriek met ketelhuis en schoorsteen, het kantoor en de hallen. Doel is uiteraard om deze gebouwen te behouden en zelfs meer in oude luister te herstellen door het slopen van latere op- en aanbouwen. Het door de gemeenteraad ten behoeve van de tender vastgestelde “Ontwikkelkader” gaat uit van een mix van wonen, werken en recreatie met een maximale toevoeging van 60.000 m2 b.v.o. “wonen”.

Na het winnen van de tender is eind 2018 de ontwikkeling opgepakt. Okko Project is gevraagd om, ondersteund door een team vanuit BPD, sturing te geven aan het proces om namens BPD in samenwerking met de gemeente de volgende producten tot stand te brengen:

  • Anterieure overeenkomst (en daaraan voorafgaand een plankostenbrief)
  • Doorontwikkeld Stedenbouwkundig Plan (met Studio Nineots en Delva Landschapsarchitectuur)
  • Ontwerp Bestemmingsplan

Betrokkenheid: 2018 - heden

Locatie: