'GPR Bouw Expert'

Okko Project uw ‘GPR Gebouw Expert’

 

Duurzaamheid blijft een belangrijk item in zowel nieuw als bestaande bouw. Zo wordt GPR Gebouw breed erkend door landelijke instituten en beleidsvormende organisaties en is het opgenomen in de actuele richtlijnen voor duurzaam inkopen van de rijksoverheid.

Okko Project is een van de eerste landelijke ‘GPR Gebouw Experts’. Deze certificering geeft invulling aan de ambitie van Okko Project om een betrouwbare partner in duurzaam bouwen te zijn.

Hier wordt ook door derde dankbaar gebruik van gemaakt. Zo heeft Okko Project namens K+ Adviesgroep het Integraal Kindcentrum te Maastricht gecertificeerd. Het GPR gecertificeerde Integraal Kindcentrum aan de Balijeweg scoort 4 GPR Sterren.

De huidige wet- en regelgeving schrijft het cijfer 7 voor bij het thema energie en voor de overige thema’s het cijfer 6. Het Integraal Kindcentrum aan de Balijeweg in Maastricht is gerealiseerd met een EPC van 0 en een 10 voor het GPR thema Energie. Naast een verhoogde isolatie van de gebouwschil, het toepassen van LED verlichting, warmtepompen en een WTW met CO2 regeling, is er een groot aantal PV panelen geplaatst om de gewenste 10 te behalen.

Wilt u meer lezen over het GPR gecertificeerde Integraal Kindcentrum te Maastricht? Hier vindt u alles over de certificering. Heeft u vragen over GPR of zit u zelf met een GPR-vraagstuk? Mail dan naar info@okkoproject.nl.