Helmond, Suytkade

Gebiedsontwikkeling

Ten zuiden van het spoor en gelegen aan het kanaal en de insteekhaven ligt het terrein van het voormalige textielbedrijf HaTéMa. Dit terrein grenst nagenoeg aan het centrum van Helmond en bij de herontwikkeling van dit voormalige industriegebied is derhalve ingezet op een stedelijke dichtheid en stedelijke functies. Veel gestapelde woningbouw, kantoren, (schone) industrie, leisure (hotel, fitness, sauna, sporthal, bowling) en onderwijs. De ontwikkeling is gestart in 2001 in een Publiek Privaat Samenwerkingsverband tussen de gemeente Helmond en Van Wijnen Projectontwikkeling uit Baarn. Namens Van Wijnen heeft Okko Project de rol van projectdirecteur vervuld in een nauwe samenwerking met een projectdirecteur aangesteld vanuit de gemeente.

Periode: 2001 tot 2007

Opgeleverde producten/betrokkenheid bij totstandkoming van:

  • Zeer uitgebreide samenwerkingsovereenkomst met diverse bijlagen;
  • Stedenbouwkundig plan (Soeters - Van Eldonk Architecten, Amsterdam)
  • Grondexploitatieberekening
  • Jaarrekeningen
  • Saneringsplan
  • Bestemmingsplan
  • Inrichtingsplan Openbare ruimte
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Architectenselectie 1e deelgebied
  • Gebiedsmarketingcampagne en verkoop eerste deelplan.
Locatie: